Alan esittelyvideo eri kieliversioina - käytä vapaasti!

Puhtausalan esittelyvideo Puhtausala – monia mahdollisuuksia, on saanut positiivisen vastaanoton. Monet tahot, muun muassa TE-palvelujen henkilöstö, opinto-ohjaajat, uravalmentajat ja duuniagentit saavat helposti esiteltyä puhtausalaa. Toki videosta on iloa myös oppilaitoksissa, kun alaa esitellään uusille opiskelijoille.

Olemme kuunnelleet herkällä korvalla toiveita ja nyt tuo Puhtausala – moni mahdollisuuksia -videon on katsottavissa myös englanniksi, venäjäksi ja ruotsiksi tekstitettynä.

Kaikki kieliversiot sekä alkuperäisen suomenkielisen löydät Materiaalit-sivulta.

Ajankohtaiset artikkelit

Opas TET-jaksolle

Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeessa on tuotettu opasvihkonen, jonka avulla tettiläinen voidaan perehdyttää siivoustyöhön. Olemme tehneet myös thinglink-oppimisympäristön, jossa on videoita opasvihkosen aiheista. Pääset Thinglink-ympäristöön alla olevasta linkistä.

Positiivinen asenne puhtausalan imagon luojana

Puhtauspalvelualalla on ollut ja tulee olemaan työvoimapulaa. Alaa pidetään raskaana, likaisena ja huonosti palkattuna. Puhtausalaa ei arvosteta ja ajatellaan, että jokainen osaa siivota ja heiluttaa rättiä.

Osaamistarvekartoitus puhdistuspalvelualalle

Puhtausalan koulutus- ja työvoimatarpeen ennakointi on yksi hankkeemme työpaketeista. Suunnittelimme alueelliset, kolme kertaa järjestettävät työpajat puhtausalan osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Teemoiksi valitsimme: 1. Työvoiman tarve, 2. Robotiikka ja digitalisaatio ja 3.