Hanke päättyy, mutta työmme puhtausalan edistämiseksi jatkuu!

Reilut kaksi vuotta on vierähtänyt nopeasti ja hankkeemme päättyy kesäkuun lopussa 2021. Hankekausi oli hyvin poikkeuksellinen koronaviruspandemiasta johtuen.

Hankkeen ripeä käynnistäminen oli onni, sillä ehdimme olla mukana monissa tapahtumissa ja aloittaa yhteistyön useiden eri tahojen kanssa ennen koronaviruspandemian aiheuttamia kokoontumisrajoituksia. Tämän jälkeen pystyimme jatkamaan hanketyötämme joustavasti verkossa useilla eri sosiaalisilla kanavilla.

Kotisivujemme kävijämäärä kasvoi tasaisesti koko hankekautemme ajan. Webinaarimme kokosivat suuren kuulijamäärä ympäri Suomea ja tuottamaamme materiaalia on hyödynnetty työpaikoilla ja oppilaitoksissa ahkerasti. Puhtausalan esittelyvideo ja uratarinat ovat saaneet innostuneen vastaanoton erityisesti TE-palvelujen ja muiden työllistymistä edistävien palvelujen henkilöstöltä. Pupa TET-jaksolle tehdyn materiaalin avulla pystymme perehdyttämään työelämään tutustumisjaksolla olevia entistä monipuolisemmin puhtausalaan.

Kotisivujamme ylläpidetään muutama vuosi hankkeen päättymisen jälkeen.

Olemme erittäin iloisia siitä, että hallinnoiva viranomainen merkitsi hankkeemme esimerkkihankkeeksi RR-tietopalvelussa seuraavin perusteluin:

”Raikas ja aktiivisesti, monipuolisesti ja innovatiivisesti toteutettu ylimaakunnallinen yhteishanke. Hankkeessa on asiantuntevasti kehitetty puhtausalan koulutusta ja osaamista, tuotettu runsaasti visuaalisesti mielenkiintoisesti esitettyä tietoa alan nykytilanteesta sekä tuuletettu vanhoja käsityksiä. Toiminta on ollut hyvin työelämälähtöistä. Uudet teknologiat ja digitaalisuus ovat painottuneet hankkeessa vahvasti. Hanke on myös hallinnoitu hyvin rahoittajan suuntaan.”

Kiitämme teitä kaikkia yhteistyöstä! Olemme saaneet paljon positiivista palautetta työstämme ja pääsimme hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin koronapandemiasta huolimatta. Toivomme, että hankkeessa tuotettuja materiaaleja voi käyttää pitkään ja ne innostavat myös kehittämään omaa työtä sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla.

Terveisin

Seija Ikonen, projektipäällikkö

Ajankohtaiset artikkelit

Opas TET-jaksolle

Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeessa on tuotettu opasvihkonen, jonka avulla tettiläinen voidaan perehdyttää siivoustyöhön. Olemme tehneet myös thinglink-oppimisympäristön, jossa on videoita opasvihkosen aiheista. Pääset Thinglink-ympäristöön alla olevasta linkistä..

Positiivinen asenne puhtausalan imagon luojana

Puhtauspalvelualalla on ollut ja tulee olemaan työvoimapulaa. Alaa pidetään raskaana, likaisena ja huonosti palkattuna. Puhtausalaa ei arvosteta ja ajatellaan, että jokainen osaa siivota ja heiluttaa rättiä..

Osaamistarvekartoitus puhdistuspalvelualalle

Puhtausalan koulutus- ja työvoimatarpeen ennakointi on yksi hankkeemme työpaketeista. Suunnittelimme alueelliset, kolme kertaa järjestettävät työpajat puhtausalan osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Teemoiksi valitsimme: 1. Työvoiman tarve, 2. Robotiikka ja digitalisaatio ja 3..