Osaamistarvekartoitus puhdistuspalvelualalle

Puhtausalan koulutus- ja työvoimatarpeen ennakointi on yksi hankkeemme työpaketeista. Suunnittelimme alueelliset, kolme kertaa järjestettävät työpajat puhtausalan osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Teemoiksi valitsimme: 1. Työvoiman tarve, 2. Robotiikka ja digitalisaatio ja 3. Työn tuunaus muutoksen virrassa.

Tavoitteena oli järjestää jokaisen toimijan alueella webinaari kuhunkin aiheeseen ja sen jälkeen pureutua aiheeseen tarkemmin läsnäolijoiden kanssa työpajassa. Pandemia muutti suunnitelmia ja lähiluennot muuttuivat täysin webinaareiksi. Samalla myös työpaja-ajatuksesta jouduttiin luopumaan. Mitäs tilalle?

Hanketoimijoiden verkostoituminen toisten hankkeiden kanssa on erittäin suotavaa ja monesti myös antoisaa! Puhtaasta parempaan duuniin -hankeen toimijat ottivat meihin yhteyttä ja huomasimme, että meillä on osittain yhteiset intressit hankkeissa. Lähdimme suunnittelemaan Pupaduu -hankeen kanssa osaamistarvekartoitusta puhtausalalle ja kyselyn avulla saimme hankittua tietoja molempia hankkeita koskevista asioista. Meitä kiinnosti erityisesti se, miten yritykset ja julkinen sektori aikovat hankkia koulutusta tulevaisuudessa ja millainen osaaminen korostuu tulevaisuudessa. Saimme mukaan vielä Vauhtia uralle -hankkeen, joka toteutti kyselyn teknisen osuuden.

Kysely lähetettiin hanketoimijoidemme alueelle Kanta-Hämeeseen, Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Uudellemaalle.
Kyselyn tulokset on luettavissa Pupaduu -hankkeen tekemässä tiivistelmässä.

Osaamistarvekartoitus puhdistuspalvelualalle

Ajankohtaiset artikkelit

Hanke päättyy, mutta työmme puhtausalan edistämiseksi jatkuu!

Reilut kaksi vuotta on vierähtänyt nopeasti ja hankkeemme päättyy kesäkuun lopussa 2021. Hankekausi oli hyvin poikkeuksellinen koronaviruspandemiasta johtuen..

Opas TET-jaksolle

Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeessa on tuotettu opasvihkonen, jonka avulla tettiläinen voidaan perehdyttää siivoustyöhön. Olemme tehneet myös thinglink-oppimisympäristön, jossa on videoita opasvihkosen aiheista. Pääset Thinglink-ympäristöön alla olevasta linkistä..

Positiivinen asenne puhtausalan imagon luojana

Puhtauspalvelualalla on ollut ja tulee olemaan työvoimapulaa. Alaa pidetään raskaana, likaisena ja huonosti palkattuna. Puhtausalaa ei arvosteta ja ajatellaan, että jokainen osaa siivota ja heiluttaa rättiä..