Positiivinen asenne puhtausalan imagon luojana


Puhtauspalvelualalla on ollut ja tulee olemaan työvoimapulaa. Alaa pidetään raskaana, likaisena ja huonosti palkattuna. Puhtausalaa ei arvosteta ja ajatellaan, että jokainen osaa siivota ja heiluttaa rättiä. Yleinen mielipide on, että puhtausalalle ajaudutaan, kun ei ole muutakaan tarjolla ja työn tekevät maahanmuuttajataustaiset henkilöt.


Puhtauspalvelualan työt ovat monipuolisia ja vaativat laajaa osaamista. Puhtausalan osaajia tarvitaan niin leikkausaleissa kuin julkisten liikevälineiden puhtaanapidossa ja kodeissa. Puhtauspalvelualan osaajat vaikuttavat kaikkien meidän terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Puhtausalan ammattilaiset osaavat tunnistaa erilaiset pintamateriaalit, valita oikeat puhdistusaineet ja -välineet sekä suorittaa työn oikeilla menetelmillä.


Puhtausala on yksi kehittyneimmistä aloista Suomessa. Alalla on tutkittu paljon mm. ergonomiaa ja työturvallisuutta sekä työmenetelmiä ja alan vaikutuksia ympäristöön. On kehitetty välineitä ja koneita keventämään työn kuormittavuutta sekä kehitetty erilaisia ohjelmia auttamaan työn organisoinnissa. Tulevaisuudessa digitalisoituminen ja robotit tulevat yleistymään. Kehitystyö ja digitalisoituminen vaikuttavat alan imagoon ja alalla työskentelevien työhyvinvointiin.


Puhki-hankkeen webinaareissa korostettiin positiivisen johtamisen ja työhyvinvoinnin merkitystä alan imagon nostajana. Positiivisella asenteella on suuri merkitys alan työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työmotivaatioon sekä positiivinen asenne luo mielikuvaa alasta käyttäjille. Positiiviseen asenteeseen ja mielikuvaan vaikuttavat mm. työvaatetus, työvälineet ja koneet, työntekijän käyttäytyminen ja vuorovaikutus. Ammattilainen on pukeutunut työhön sopivalla vaatetuksella, käyttää puhtaita ja asianmukaisia välineitä sekä arvostaa omaa työtään. Jokainen alalla työskentelevä vaikuttaa omalla asenteellaan ja esimerkillään, siihen miten saadaan uusia osaajia alalle ja miten muut suhtautuvat puhtauspalvelualaan.


Esihenkilöiden ja perehdyttäjien positiivinen asenne ja suhtautuminen työntekijöihin ja harjoittelijoihin edistää alalle tulijoiden suhtautumista alaan sekä motivaatioon alalla työskentelyyn. Heillä on myös suuri merkitys tiimin ja yrityksen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäjänä ja ylläpitäjänä.


Puhtausalan imagon nostamiseksi ja alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi kaikkien alalla työskentelevien on tehtävä työtä positiivisella asenteella. Puhtaus on edellytys kaikelle toiminnalle yhteiskunnassa, joten meidän kaikkien tulee arvostaa alan ammattilaisten työtä ja osaamista sekä suhtautua alaan sitä arvostaen.

Eija Lenkkeri, Careeria Puhki- hanke, projektipäällikkö
Pia Laurila, Careeria Puhki- hanke, projektityöntekijä

Ajankohtaiset artikkelit

Hanke päättyy, mutta työmme puhtausalan edistämiseksi jatkuu!

Reilut kaksi vuotta on vierähtänyt nopeasti ja hankkeemme päättyy kesäkuun lopussa 2021. Hankekausi oli hyvin poikkeuksellinen koronaviruspandemiasta johtuen..

Opas TET-jaksolle

Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeessa on tuotettu opasvihkonen, jonka avulla tettiläinen voidaan perehdyttää siivoustyöhön. Olemme tehneet myös thinglink-oppimisympäristön, jossa on videoita opasvihkosen aiheista. Pääset Thinglink-ympäristöön alla olevasta linkistä..

Osaamistarvekartoitus puhdistuspalvelualalle

Puhtausalan koulutus- ja työvoimatarpeen ennakointi on yksi hankkeemme työpaketeista. Suunnittelimme alueelliset, kolme kertaa järjestettävät työpajat puhtausalan osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Teemoiksi valitsimme: 1. Työvoiman tarve, 2. Robotiikka ja digitalisaatio ja 3..