Osallistujapalautekyselyn tulokset

Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeen puolivälissä teimme osallistujapalautekyselyn. Kyselyyn valikoituivat viimeisimpään tapahtumaamme, eli ”Robotit ja puhtausala -uhat ja mahdollisuudet” webinaarimme osallistuneet. Halusimme selvittää, millainen käsitys hankkeesta on muodostunut, millaisia kokemuksia siitä on saatu ja mitä hankkeelta vielä toivotaan sen toiminnan aikana.

Saimme vastauksia yllättävän paljon! Kiitos siitä kaikille vastaajille. Kokonaisuutena palaute oli meille todella positiivinen ja koimme, että olemme saaneet aikaan paljon sellaista, mihin puhtausalan eri toimijat ovat tyytyväisiä ja pitävät merkityksellisenä. Olemme toimineet hankkeessa alueellisesti ja sen lisäksi olemme osallistuneet valtakunnallisiin tapahtumiin eri puolella Suomea. Monessa vastauksessa tuli esille, että hankkeen toimintaa olisi hyvä saada mahdollisimman laajalle; vaikka kohdealue on maakunnallisesti määritelty, kotisivujemme kautta olemme kaikkien tavoitettavissa! Vastauksissa toivottiin myös lisää yhteistyötä työnantajien, julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Toivottavasti tavoitamme kaikki aktiiviset ja puhtausalaa innolla eteenpäin vievät tahot hankeemme viimeisellä puoliskolla!

Voit perehtyä halutessasi kyselyn tuloksiin tarkemmin vastauskoosteessa.

Ajankohtaiset artikkelit

Hanke päättyy, mutta työmme puhtausalan edistämiseksi jatkuu!

Reilut kaksi vuotta on vierähtänyt nopeasti ja hankkeemme päättyy kesäkuun lopussa 2021. Hankekausi oli hyvin poikkeuksellinen koronaviruspandemiasta johtuen..

Opas TET-jaksolle

Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeessa on tuotettu opasvihkonen, jonka avulla tettiläinen voidaan perehdyttää siivoustyöhön. Olemme tehneet myös thinglink-oppimisympäristön, jossa on videoita opasvihkosen aiheista. Pääset Thinglink-ympäristöön alla olevasta linkistä..

Positiivinen asenne puhtausalan imagon luojana

Puhtauspalvelualalla on ollut ja tulee olemaan työvoimapulaa. Alaa pidetään raskaana, likaisena ja huonosti palkattuna. Puhtausalaa ei arvosteta ja ajatellaan, että jokainen osaa siivota ja heiluttaa rättiä..