Uusia thinglink-sisältöjä

Thinglink-ympäristön avulla ihminen hahmottaa opittavan kokonaisuuden selkeästi. Kun kaikki samaan asiaan liittyvät ohjeet on koottu havainnollistavaan 360° -kuvaan, myös oppiminen ja asian omaksuminen voi helpottua. Ohjeet löytyvät saman linkin takaa ja ne on helppo päivittää, sillä erillistä jakamista ei tarvita, vaan kaikki muutokset päivittyvät linkin saaneelle automaattisesti.

Videoiden käyttö opetuksessa ja perehdytyksissä on meille tuttua. Videoita voi ladata piilotettuna youtubeen tai jollekin muulle yrityksessä käytössä olevalle jakokanavalle, josta ne on helppo saada käyttöön. QR-koodin avulla videon katsominen helpottuu entisestään; koodin voi kiinnittää vaikka opastettavan koneen runkoon ja sen saa katsottua helposti videon älypuhelimella.

Thinglink-ympäristön etuna on se, että samaan kuvaan voidaan ladata monenlaista materiaalia; videoita, kuvia, powerpoint-materiaalia, ohjeita pdf-muodossa, nettilinkkejä… Jo pelkästään videoiden avulla pääsee hyvään alkuun! Kun käytössä on hyvällä kameralla varustettu kännykkä, ei välttämättä tarvita erityistä kuvausvarustusta. Kännykkä kulkee mukana kaikkialla! Kuvausluvat kannattaa pyytää ennakoivasti. Silloin voi kuvata yllättäen eteen tulevia, hyviä tilanteita.

Mikäli videoille haluaa elävyyttä, voi lisänä käyttää ns. GoPro -kameraa, jolla saadaan kuvattua tekemistä erilaisesta kuvakulmasta. Tällöin kuvaamiseen menee toki hieman pitempi aika, mutta mikäli videosta tulee pitkäikäinen, tähän kannattaa panostaa. Toinen perinteiselle videolle monipuolisuutta tuova muoto on ilmakuvauksessa käytettävät dronet. EU muutti drone-lennätykseen liittyvää asetustaan (mm. rekisteröityminen, koe, tarkat ohjeet käytöstä), joten helpointa voi olla ostaa palvelu ammattilaiselta. Monessa oppilaitoksissa on jo vastuuhenkilöitä, jotka hoitavat drone-kuvaukset – kaikkien ei tarvitse osata kaikkea.

Puhki -hankkeen tavoitteena on kiinnostavien oppimateriaalien ja työpaikoilla järjestettävän koulutuksen kehittäminen. Olemme kuvanneet opastusvideoita työpaikoilla aidoissa työelämätilanteissa. Nykyisin myös monella työpaikalla työntekijät kuvaavat itse videoita, joiden avulla työtehtävän kokonaisuus hahmottuu uudelle työntekijälle tai opiskelijalle. Tämä on tosi hienoa!

Tähän thinglink-ympäristöön on ladattu videot ikkunapesuista, ilmastointiputkien imuroinnista ja rännien puhdistuksesta. Videot on tehty yhteistyössä yritysten kanssa.

Katso täältä!

Ajankohtaiset artikkelit

Puhtausalan osaamiskartoitus

Olemme tehneet Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeessa puhtausalan osaamiskartoituksen. Tämä osaamisen kartoitus on tarkoitettu puhtausalan opintoja suunnitteleville sekä hyödynnettäväksi alan koulutusten aloitusvaiheessa ja myöhemmin koulutuksen aikana.

Yritysvierailut poikkeusaikaan

Hankkeemme yhtenä tavoitteena on ollut puhtausalan opettajien sekä alan yritysten vierailut peruskouluissa. Riverian alueella olimme lisäksi suunnittelemassa yritysvierailuja alueen PK-yrityksiin TE-palvelujen henkilöstön toiveesta.

Alan esittelyvideo eri kieliversioina - käytä vapaasti!

Video saatavilla suomen lisäksi englanniksi, venäjäksi ja ruotsiksi..