Yritysvierailut poikkeusaikaan

Hankkeemme yhtenä tavoitteena on ollut puhtausalan opettajien sekä alan yritysten vierailut peruskouluissa. Riverian alueella olimme lisäksi suunnittelemassa yritysvierailuja alueen PK-yrityksiin TE-palvelujen henkilöstön toiveesta. Kerkisimme järjestää useita vierailuja peruskouluissa alueellisesti, ennen kuin kaikkia meitä koskettava pandemia alkoi. Oli selvää, että vierailut puolin ja toisin päättyivät.

Mitäs tilalle? Joensuun seudulla sovituista yritysvierailuista päätettiinkin tehdä ”virtuaalisia”. Virtuaalivierailut voidaan toteuttaa monella tapaa. Me rakensimme vierailun thinglink-ympäristöön. Otimme yrityksen tiloista ensin 360° -kuvan. Sitten kuvasimme videon, jolla yrittäjä kertoi yrityksensä toiminnasta samaan tapaan, miten hän olisi kertonut siitä paikalle oleville vierailijoille. Lisäsimme ympäristöön vielä yrityksen oman powerpoint-materiaalin ja kuvia elävöittämään vierailukäyntiä.

Nyt yritysvierailuille ei tarvinnutkaan enää suunnitella kaikille sopivaa vierailuaikaa! Halukkaat pääsevät vierailemaan kahdessa paikallisessa PK-yrityksessä silloin, kun se heille parhaiten sopii. Helposti ja nopeasti toteutettavan thinglink-ympäristön avulla pääsimme sittenkin kertomaan puhtausalan yrityksistä ja heidän toiminnastaan. Lähetimme linkit alueemme opoille, TE-palvelujen henkilöstölle ja Luotsiin. Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeen myötä alueen peruskoululaiset, ura- ja työnhakuvalmennuksessa olevat sekä TE-palvelujen ja Luotsin asiakkaat pääsevät vierailemaan yrityksissä rajoituksista huolimatta. Myös omat opiskelijamme ovat päässeet tutustumaan em. yrityksiin heti koulutuksen alussa.

Ympäristöä voisi kehittää! Sinne voisi lisätä videoita yrityksen eri kohteissa tehtävästä työstä, mielenkiintoisia linkkejä puhtausalan eri tapahtumiin tai chatin, missä voi esittää kysymyksiä yrittäjille. Mutta tälläkin päästään jo alkuun!

Jos haluat, voit käydä kurkkaamassa Itä-Suomen Siivouspalvelu Oy:n ja Puhdas Ilo Oy:n toimintaan. Ihan milloin sinulle itsellesi vaan sopii!

Ajankohtaiset artikkelit

Positiivinen asenne puhtausalan imagon luojana

Puhtauspalvelualalla on ollut ja tulee olemaan työvoimapulaa. Alaa pidetään raskaana, likaisena ja huonosti palkattuna. Puhtausalaa ei arvosteta ja ajatellaan, että jokainen osaa siivota ja heiluttaa rättiä.

Osaamistarvekartoitus puhdistuspalvelualalle

Puhtausalan koulutus- ja työvoimatarpeen ennakointi on yksi hankkeemme työpaketeista. Suunnittelimme alueelliset, kolme kertaa järjestettävät työpajat puhtausalan osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Teemoiksi valitsimme: 1. Työvoiman tarve, 2. Robotiikka ja digitalisaatio ja 3.

Puhtausalan osaamiskartoitus

Olemme tehneet Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeessa puhtausalan osaamiskartoituksen. Tämä osaamisen kartoitus on tarkoitettu puhtausalan opintoja suunnitteleville sekä hyödynnettäväksi alan koulutusten aloitusvaiheessa ja myöhemmin koulutuksen aikana.